מדינת ישראל רואה בחדשנות משאב יקר ערך, ופועלת לחיזוק החדשנות הישראלית תוך ביסוסה כנכס לאומי משמעותי בשגשוג המשק הישראלי. רשות החדשנות מופקדת על פיתוח, חיזוק והובלת החדשנות הישראלית תוך יצירת תשתית מבנית יציבה ותמיכה באקו-סיסטם של טכנולוגיה חדשנית.


זירות החדשנות הן:

זירת הזנק

זירת חברות בצמיחה

זירת תשתיות טכנולוגיות

זירת ייצור מתקדם

המערך הבינלאומית

והזירה החברתית - ציבורית.

זירות אלה סוללות בפני היזמים והתעשיינים דרכים מגוונות ומותאמות לקידום, ליישום ולמימוש רעיונות המו"פ החדשניים שלהם, בשלבים השונים.

מטרות רשות החדשנות הן חיזוק המחקר והפיתוח בתעשייה הישראלית, הגדלת התועלת הכלכלית שהתעשייה מניבה למשק הישראלי, קידום היצוא, יצירת מקומות עבודה ושימור מקומה של מדינת ישראל בחזית החדשנות העולמית.

קרא עוד באתר משרד הכלכלה והתעשייה

http://economy.gov.il/RnD/Pages/default.aspx

 

השארת תגובה